Program bohoslužeb ve farnostech České Heřmanice a Horní Sloupnice

ZRUŠENÍ BOHOSLUŽEB

Vedení Římskokatolických farností Horní Sloupnice a České Heřmanice oznamuje, že se na základě rozhodnutí diecézního biskupa ze dne 12. března 2020, a to počínaje tímto datem až do odvolání, ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Věřící v tomto období nejsou vázáni povinností fyzické účasti na nedělní bohoslužbě, nicméně je jim doporučeno sledovat přenos bohoslužby prostřednictvím veřejných médií, vykonat duchovní svaté přijímání a zapojit se do modliteb za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu pro nemocné a pro ty, kdo o ně pečují.

Na mešní úmysly zapsané v intenčních denících se pokusím podle možností odsloužit soukromé mše sv.

Volby do pastorační rady farnosti se odkládají.

Datum bude ohlášeno.

Den Páně je možné slavit v rodinném kruhu
Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

a bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích
On-line přenos bohoslužeb

Biblické liturgické texty a čtení na každý den v týdnu

Příprava na Květnou neděli - Lectio divina


V Kristu Váš

+ P. Tomáš Reschel
Administrátor
ŘKF Horní Sloupnice
ŘKF České Heřmanice