zpět na farnost-Sloupnice   Fotoalbum 2007
 |  1  | 

Fa07 01-návštěva Školských sester

Fa07 01-návštěva Školských sester

Fa07 02

Fa07 02

Fa07 03

Fa07 03

Fa07 04

Fa07 04

Fa07 05

Fa07 05

Fa07 06

Fa07 06

Fa07 07

Fa07 07

Fa07 08

Fa07 08

Fa07 09

Fa07 09

Fa07 10

Fa07 10

Fa07 11

Fa07 11

Fa07 12

Fa07 12

Fa07 13

Fa07 13

Fa07 14

Fa07 14

Fa07 15

Fa07 15

Fa07 16-koncert

Fa07 16-koncert

Fa07 17

Fa07 17

Fa07 18

Fa07 18

Fa07 19

Fa07 19

Fa07 20-Hubertská mše

Fa07 20-Hubertská mše

Fa07 21-poděkování za úrodu

Fa07 21-poděkování za úrodu

Fa07 22

Fa07 22

Fa07 23-schránka pod sochou sv

Fa07 23-schránka pod sochou sv

Fa07 24

Fa07 24

Fa07 25

Fa07 25

Fa07 26

Fa07 26

Fa07 27

Fa07 27

Fa07 28-nová kamenná deska obětního stolu

Fa07 28-nová kamenná deska obětního stolu

Fa07 29

Fa07 29