Modlitba na přímluvu M. VojtěchyModleme se:

Všemohoucí věčný Bože,
bezpečné útočiště trpících,
dovoláváme se tvé milosrdné lásky a prosíme,
shlédni na nemocnou Andreu Kocábovou
a na přímluvu naší Matky Vojtěchy
jí navrať zdraví,
aby tě opět mohla chválit a sloužit ti,
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.