Setkání rodin

Setkání probíhá každý měsíc v neděli - konkrétní termín a místo setkání bude v ohláškách.

Nyní jsou náplní zvláště přípravné katecheze VII. světového setkání rodin na téma "Rodina - práce a slavení"