Historie farnosti v Horní Sloupnici

   Podle kronikáře Kosmy náležela tato oblast Východních Čech až po potok Svitavu rodu Slavníkovců. Christianizace je spojována s misí svatých Cyrila a Metoděje v 9.století. První písemná zmínka o naší obci je z roku 1292, kdy byla řada obcí ve středních a východních Čechách darována Václavem II. nově založenému klášteru cisterciáků na Zbraslavi, mezi nimi také Sloupnice a Vlčkov. Kdy došlo k založení farnosti při kostele sv.Mikuláše v Horní Sloupnici, nevíme? Dne 30.4.1344 bylo v Litomyšli za císaře Karla IV. a arcibiskupa Arnošta z Pardubic založeno biskupství a naše farnost mu byla podřízena. Nebylo však dlouho klidu v Českém království a také nová diecéze záhy byla vyvrácena husitskou revolucí, protože již 2.5.1521 obsadili Litomyšl husité. Také duchovní správa ve Sloupnici přešla do rukou kněží husitských - podobojí. Zdá se, že v rukou staroutrakvistů zůstala fara u sv.Mikuláše až do roku 1589 (ještě nás čeká hledání v archívech)? Roku 1579 zakázal Vratislav z Perštejna na svém panství obsazovat historické katolické fary nekatolických duchovenstvem. Protože katolických kněží byl nedostatek, zůstala fara v Horní Sloupnici na dlouhých 122 roků neobsazená. Podřízena byla v tomto období nejprve Děkanství v Litomyšli a od 12.5.1665 pod farnost v Cerekvici.

   Rychtář Jakub Limberský z čís.2 a konšelé Mikuláš Krýda, Matěj Moták a Mikuláš Fuks se roku 1710 obrátili na Arcibiskupství pražské s žádostí o obnovení samostatné duchovní správy. Dne 13.4.1711 kníže arcibiskup pražský František Ferdinand z Khünbergu (1710- 1731) obnovil personální duchovní správu Římskokatolické farnosti v Horní Sloupnici při kostele sv.Mikuláše a farářem ustanovil dosavadního kaplana v Cerekvici dp. Václava Ferdinanda Dvorského, vysokomýtského rodáka.

   S příchodem nového faráře se záhy ukázala neobyvatelnost dosavadní fary a nevyhovující stav farního kostela sv.Mikuláše. Bylo ihned přistoupeno ke stavbě kostela nového, který byl 13.10.1712 vysvěcen vldp. vikářem Antonínem Kubínem, farářem v Chocni.