Duchovní správci v Horní Sloupnici od obnovení farnosti roku 1711

1.Václav Ferdinand Dvorský, prvofarář(1711-1725)
2.Jakub Kodym, farář(1725-1735)
3.František Benedikt Brouček, farář(1735-1767)
4.František Leopold Hartmann, farář(1767-1781)
5.Jan Nepomuk Prokop Hradecký, farář(1781-1811)
6.Ignác Jakub Vlach (Velech), farář(1811-1817)
7.Josef Vejda (Vajda), farář(1817-1827)
8.Jan Buřval, farář (1827-1855)
9.Jan Křtitel Alois Dreml, administrátor(1855-1857)
Jan Křtitel Alois Dreml, farář(1857-1875)
10.Jan Jelínek, farář(1876-1890)
11.Josef Klapálek, farář(1891-1919)
12.Antonín Novák, farář(1919-1938)
13.Jaroslav Trojan, farář(1938-1988)
14.Josef Bělohradský, kanovník a farář(1988-1998)
15.Ivo Kvapil, administrátor(1998-2001)
16.Karel Alois Macků, administrátor(2001-2004)
17.Pavel Mistr, exc.administrátor(2004-2005)
18.P. Bernard Jiří Špaček OP, administrátor(2005-2017)
19.P. František Beneš SDB, administrátor(2017)
20.P. Vladislav Brokeš, administrátor(2017-2018)
21.P. Tomáš Reschel, administrátor (2019-2020)
P. Tomáš Reschel, farář(2021-)